Takeldienst-west-vlaanderen

Published Feb 16, 22
6 min read

Takeldienst Brakel

Sta je met pech langs de baan? Contacteer dan  Takeldienst Oost-Vlaanderen

Een snelle afhandeling vermindert namelijk de duur van een eventuele capaciteitsvermindering door het incident, en de mogelijke bijkomende effecten daarvan. 1. Het ongeval vindt plaats 2. De oproep 3. Uitsturen van de hulpdiensten 4. De afhandeling ter plaatse 5. FAST 6. De informatiestroom 7. Regeling van het verkeer 4. 1 Het ongeval vindt plaats Op het ogenblik dat het ongeval plaatsvindt, is men uiteraard nog niet op de hoogte.

Toch is in veel gevallen de Federale Politie al stand-by. Bijvoorbeeld bij dichte mist, zeer druk verkeer etc. worden meer zwaantjes de weg op gestuurd. Ook organisaties zoals VAB en Touring werken dan met meer mensen en voertuigen. 4. 2 De oproep De oproep wordt voornamelijk doorgegeven via GSM of praatpaal.

In dringende gevallen lokaliseert die de plaats vanwaar je belt, de rijrichting, de gemeente, de dichtstbijzijnde uitrit Terzelfder tijd verschijnt op zijn scherm nuttige informatie over autopechdiensten, hulpcentra, ziekenhuizen, politie, takeldiensten enz. - Oproepen met GSM (het merendeel) komen ook bij de Autosnelwegenpolitie terecht, maar pas via een omweg langs de centrale noodnummers - takeldienst zottegem.

INCIDENT MANAGEMENT IN BELGIË 12 13 Deze vroegere Provinciale Verkeerseenheden, nu Autosnelwegenpolitie, zijn verantwoordelijk voor alles (verkeerskundig, gerechtelijk en wat de openbare orde betreft) wat zich afspeelt op en rond de autosnelwegen - takeldienst zottegem. Het is ondermeer hun taak om zo snel mogelijk een correcte melding van de plaats en omstandigheden van het incident door te geven aan het communicatiecentrum zodat een radiomelding kan worden opgemaakt.

Als de brandweer of ambulance nog niet ter plaatse is, is het de taak van de politie om de eerste hulp aan de slachtoffers te bieden. 4 Toen nog Provinciale Verkeerseenheden. INCIDENT MANAGEMENT IN BELGIË 13 14 4. 4 De afhandeling ter plaatse De politie doet de vaststellingen 5 van het ongeval.

Dit proces-verbaal is vaak het enige basisdocument is dat verondersteld wordt alle informatie te bevatten, om in een eventuele rechtszaak tot een oordeel te komen, vaak met grote financiële gevolgen voor alle partijen (takeldienst zottegem). Op de plaats van het incident wordt beslist of een takeldienst, ambulance of brandweer nodig is. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij verlies van lading voor vrachtwagens.

Wat Moet Ik Doen Wanneer Mijn Voertuig Getakeld Werd?

De nodige hulpdiensten worden door de Federale Politie opgeroepen, voor zover ze nog niet gewaarschuwd zijn door de omstanders. Takeldiensten zijn dikwijls kleine ondernemingen die zelfstandig opereren. Soms zijn ze gegroepeerd, zoals bijvoorbeeld Databel uit Leuven. Wanneer een takelvoertuig nodig is, wordt Databel verwittigd. Zij bekijken welke van hun leden het snelst ter plaatse kan zijn.

Wanneer de politie een takeldienst oproept, wordt gewoonlijk gewerkt met een beurtlijst. Takeldienst Brakel. In sommige gevallen hebben de betrokken partijen met hun GSM zelf een takelwagen opgeroepen. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren omdat - de takeldienst van te ver moet komen - de takeldienst naar een verkeerde plaats werd gestuurd - de takeldienst niet is uitgerust voor die specifieke takeling - de takeldienst niet weet dat het dringend is De lokale brandweer 6 wordt dikwijls ook opgeroepen.

Zij hebben 2 interventiewagens - Takeldienst Ronse. Beide voertuigen hebben de nodige signalisatie-apparatuur aan boord om te zorgen dat de incidentplaats veilig is 5 De activiteiten ter plaatse voor het proces-verbaal omvatten onder andere: - noteren identiteiten en voertuiggegevens van betrokken partijen - noteren van verklaringen van betrokkenen en getuigen - noteren van schade aan voertuigen en eventuele schade openbaar domein - noteren van sporen aan voertuigen, vangrails, bermen, op de rijbaan...

- noteren van tijdstippen van aankomst/vertrek ziekenwagen, takeldienst, rijbaan terug vrijgemaakt,andere verrichtingen.. - opmeten schets van de plaats der feiten - mogelijks nemen van foto's ter plaatse - eventueel vertrek naar het ziekenhuis voor verhoor en identificatie aldaar - afnemen van ademtesten der bestuurders INCIDENT MANAGEMENT IN BELGIË 14 15 om hulp toe te kunnen dienen.

Toch gebeurt het zelden dat er drie oproepen tegelijk zijn. Momenteel plant de brandweer een analyse van de aanrijtijden en een optimale verdeling van het materiaal. De nodige software voor deze analyse wordt aangekocht (Takeldienst Oost-Vlaanderen). In het geval dat het vrijmaken van de weg gevaar oplevert voor personen of goederen moet de brandweer dat doen, en niet de politie of een takeldienst.

Hierdoor kunnen conflicten ontstaan, zoals bv. in het geval de brandweer wil dat de weg tijdelijk wordt afgezet om ze veilig te kunnen vrijmaken, en de politie van mening is dat zoiets niet nodig is. Bij een ernstig ongeval kan het parket een gerechtsdeskundige aanstellen, die de oorzaak van het ongeval moet nagaan.

Takeldienst Heusden Zolder

Dit verklaart onder andere het ter plaatse blijven van de slachtoffers (voor zover ze niet dringend gehospitaliseerd werden), alsook van de voertuigen in de oorspronkelijke plaats. Dit kan soms geruime tijd in beslag nemen. Hier wordt vaak tijd verloren. Momenteel bestaan geen eenduidige protocols over wie wat waar en wanneer zal doen.

Mogelijk wordt dit opgelost wanneer ASTRID volledig operationeel is. ASTRID is een Belgische telecommunicatieoperator met een heel bijzondere opdracht, namelijk het opzetten van een radio- en datacommunicatienetwerk dat in de eerste plaats bedoeld is voor hulp- en veiligheidsdiensten én voor diensten, instellingen en vennootschappen die raakvlakken met het binnenlands veiligheidsbeleid hebben.

richt zich in de eerste plaats tot de volgende klanten: - Brandweerdiensten - Civiele Bescherming - Dienst Douane - Gemeentelijke Politie - Gerechtelijke Politie - Federale Politie - Staatsveiligheid 6 Bij zeer moeilijke taken roept men ook de civiele bescherming op. INCIDENT MANAGEMENT IN BELGIË 15 16 4. 5 FAST In Antwerpen en Brussel wordt indien nodig FAST 7 ingeschakeld.

- Omdat ook de E40 in de vakantie erg gevoelig is voor incidentele files, zorgt FAST E40 er van 1 juli tot 31 augustus voor snelle interventies tussen Affligem en Jabbeke (enkel tijdens de weekends). Hoe werkt FAST concreet? FAST plaatst enkele extra interventievoertuigen (sleepwagens) die bij een incident de taak hebben de rijbaan zo snel mogelijk weer vrij te maken.

Elk voertuig krijgt een zone toegewezen waarbinnen het kan patrouilleren. Dat interventievoertuig wordt naar de plaats van het incident gestuurd, op hetzelfde moment dat de Federale Politie een verkeerspatrouille stuurt. Dat geeft een belangrijke tijdwinst. Anders wordt de takeldienst immers opgeroepen door de Federale Politie, nadat die de situatie ter plaatse heeft beoordeeld.

Eventueel worden de feiten afgetekend op de rijweg. Het betrokken takelvoertuig maakt enkel de rijweg vrij, en sleept het gehavende voertuig naar de eerstvolgende afrit. Daar wordt de taak overgenomen door particuliere bergers. Enkel op deze manier kan gegarandeerd worden dat het interventievoertuig altijd vertrekkensklaar staat om in te grijpen bij een nieuw incident.

Takeldienst Maasmechelen

FAST werkt goed om een aantal redenen: Het interventievoertuig zal zeer snel ter plaatse zijn aangezien het op de autosnelweg zelf gestationeerd is en enkel in opdracht van de Federale Politie werkt. De aanrijtijd van deze voertuigen in bijvoorbeeld Brussel is vijf à tien minuten. Bij pech of ongeval met enkel blikschade kan de rijweg onmiddellijk vrij worden gemaakt, wat een behoorlijke tijdswinst oplevert.

Navigation

Home

Latest Posts

Luchthavenvervoer Bilbao

Published Oct 04, 22
11 min read

Luchthavenvervoer Lanaken

Published Oct 03, 22
10 min read

Ab Taxi Tienen

Published Sep 26, 22
10 min read