Takeldienst Zwevegem

Published Feb 23, 22
6 min read

Takeldienst Vlaams Brabant

Sta je met pech langs de baan? Contacteer dan  Takeldienst Oost-Vlaanderen

Wij zijn een sector die werk verschaft aan vele duizenden mensen. Bovendien schuilt er heel wat miskend potentieel in. Op vele vlakken is er een acuut personeelsgebrek. Meer mensen mobiliseren om voor een beroep te kiezen waar de automotive om roept kan een uitweg bieden voor heel wat problemen. Om dit te realiseren moet gesleuteld worden aan de aantrekkelijkheid van onze sector.

Als Fransman ben ik nu al zo’n tiental jaar in België actief. Tientallen hoog geplaatste figuren bij Renault liet ik naar Brussel komen opdat ze beter zouden inschatten wat de betekenis van het Salon hier is. Stuk voor stuk waren ze onder de indruk. Dat de nadruk meer dan elders op de verkoop ligt, neemt niet weg dat we als merk heel bewust op het Salon niets verkopen.

Sommige merken verkopen wel op de Heizel, dat klopt. Maar dat moet iedereen maar voor zich uitmaken.” “Zonder aan het predikaat ‘verkoopsalon’ te willen raken, meen ik dat toch het een en ander genuanceerd moet worden”, stelt Carl Veys. “Zeker als we ons op de evolutie van de voorbije jaren focussen. voorbeeldbrief afhaling van wagen bij takeldienst.

En op zich is dat niet verwonderlijk. Een overname is heel vaak een vast onder- deel van een verkoop. Takeldienst Oudenaarde. Maar daarvoor moet je het voertuig zien, wat niet echt haalbaar is op het Salon.” “De automotive kent doorheen het jaar traditiegetrouw enkele ups en downs”, legt Koen Dekoning, Public Relations Manager bij Toyota, uit.

En het Salon, dat is een duidelijke up. De cijfers liegen er niet om. De Salonperiode is er een waarin zwaar verkocht wordt. Elk merk heeft zijn eigen cijfers, maar in ons geval spreken we toch over zo’n 30 % van de jaaromzet die dan gerealiseerd wordt. Mensen weten dat er dan Bestaat de ideale stand? Hoe succesvol kan een Salon zijn? Bestaan er tips die kunnen bijdragen tot de inrichting van de ideale stand? “Was het maar waar”, grapt Koen De Koning, Public Relations Manager bij Toyota.

De doorgang waar je op die manier op kan rekenen is van belang. En natuurlijk spelen de nieuwigheden die je in petto hebt een belangrijke rol. Zoiets lokt sowieso nieuwsgierigen. Een zo groot mogelijke oppervlakte nastreven lijkt me minder belangrijk. Eerder kan je investeren in de aantrekkelijkheid van je stand.

Takeldienst Tongeren

De situatie dreigt anders te worden gezien de recente beslissingen die ons opgelegd werden...” Dalende marges “Mooie verkoopcijfers as such betekenen niet noodzakelijk dat stevige winsten geboekt Philippe Portal: “Het Salon van Brussel onderscheidt zich door zijn statuut van verkoopsalon.” worden”, merkt Philippe Portal op - voorbeeldbrief afhaling van wagen bij takeldienst. “Je kan je ogen niet sluiten voor een trend die al jaren aan de gang is.

Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de promoties. Hoeveel paden werden niet al bewandeld? Financieringen werden aangeboden, of zelfs de btw werd een volwaardige korting. Deze toegenomen concurrentie vreet onvermijdelijk aan de marges. Het aanbod van producten is dan weer een andere factor. Onze profilering met een merk als Dacia is van in het begin duidelijk.

“Een barometer voor de verkoop. Twee elementen dragen daartoe bij. Om te beginnen is er geen nationaal merk. Anderzijds is het een, wat ik zou noemen, erg representatieve markt. Zeker als je het op een Benelux-schaal bekijkt. Je kan de Belgische markt natuurlijk niet als groot bestempelen, maar klein is hij evenmin.

Logische tegenhanger hiervan is dat de tweedehandsmarkt minder betekenisvol is.” Denis Gorteman: “De sector moet zich goed bewust zijn van het Salon als communicatiekanaal.” Verkopen op het Salon ? Vroeger sprak men over de wet op de handelspraktijken en de bescherming van de consument, voor elke jurist een klassieker. Sinds 2010 is er een nieuwe wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat niet enkel qua naam anders is, maar ook inhoudelijk tal van nieuwigheden in het leven heeft geroepen.

We beperken ons tot één belangrijk onderdeel van deze wet, erg relevant in deze Salontijden: verkoop buiten de lokalen van een onderneming Wat is verkopen ‘buiten de lokalen van een onderneming’ ? Dat is verkopen: - ten huize van de consument of van een andere consument, evenals op de arbeidsplaats van de consument ; - tijdens een door of voor de onderneming buiten haar verkoopruimte georganiseerde excursie ; - op salons, beurzen en tentoonstellingen, op voorwaarde dat er ter plaatse geen betaling van het totale bedrag gebeurt en dat de prijs hoger is dan 200 EUR.

Welke verplichting bestaat er in dergelijke gevallen ? Los van de gemeenrechtelijke voorschriften inzake het bewijs, moeten deze verkopen aan de consument, op straffe van nietigheid, het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst opgemaakt in zoveel exemplaren als er contracterende partijen met een onderscheiden belang zijn. Federauto Magazine - Januari / Februari 2011 “België is een testmarkt” Dit contract moet vermelden: - de naam en het adres van de onderneming ; - de datum en plaats van de sluiting van de overeenkomst ; - de nauwkeurige aanwijzing van het goed of van de dienst, evenals de belangrijkste kenmerken ervan ; - de termijn voor de levering van het goed of voor het verlenen van de dienst ; - de te betalen prijs en de wijzen van betaling ; - het hierna volgend herroepingsbeding, in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde: “Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt.

Takeldienst-zottegem

Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.” Deze laatste vermelding is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de overeenkomst. Anders gezegd: laat men ze weg, dan kan de andere partij de nietigheid van het contract met succes inroepen.

Tijdens deze bedenktermijn kan de consument dus van de aankoop afzien mits verzending van een aangetekend schrijven. Indien de consument zijn aankoop herroept, kunnen van hem daarvoor geen kosten of schadevergoeding geëist worden. Heel praktisch nu... Deze bijzondere regeling zal van toepassing zijn op elke verkoop gesloten door een professional met een consument op het Autosalon of op een regionaal salon, ongeacht of het om de verkoop van een nieuw of tweedehands voertuig of om de verkoop van gelijk welke accessoire met een waarde van meer dan 200 EUR gaat.

“Er bestaat een stevige spanning tussen omzet en marges”, benadrukt Guido ­Brenders, zaakvoerder van Active Pits. “En merken en dealers hebben elk hun eigen invalshoek.” Toch ziet hij ondanks alle moeilijkheden een erg positieve kant aan de Salonperiode. “Het geeft een boost aan enkele maanden die voor ons traditioneel erg stil zijn.” Michaël Vandamme “ Er kunnen ongetwijfeld parallellen ontwaard tussen auto’s en moto’s, maar er zijn ook enkele wezenlijke verschillen”, merkt Guido Brenders van Active Pits, op.

Vanaf de maanden oktober, november valt onze markt quasi stil. Dan breekt een erg ‘rustige’ periode aan. Wij hebben het wel eens over de slaapmaanden. In die optiek is het Salon een welgekomen moment dat een heuse boost geeft aan deze mindere periode. Meer nog: voor de motorenmarkt komt het Salon op precies het juiste moment.

Navigation

Home

Latest Posts

Luchthavenvervoer Bilbao

Published Oct 04, 22
11 min read

Luchthavenvervoer Lanaken

Published Oct 03, 22
10 min read

Ab Taxi Tienen

Published Sep 26, 22
10 min read